Thông tin liên hệ

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ
THƯƠNG MẠI DịCH VỤ DYNAMIC

Địa chỉ

Trụ sở chính: 01 Điềm Phùng Thị, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế;

Chi nhánh Quảng Bình: Phía Nam cầu Nhân thọ, Phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

Điện thoại

033.803.8388 - 096.841.9928

Email

[email protected]

Gửi tin nhắn
Cho chúng tôi

Gửi tin nhắn cho chúng tôi

Thông tin đã gửi thành công!
Lỗi! Không gửi được thông tin!
Gửi